Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat a GDPR rendelkezései szerint.

1. Személyes adat

Mi, a Csipkénél nagyon komolyan vesszük az adatvédelem kérdését és tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait. Csak hozzájárulás alapján, vagy abban az esetben gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatot, ha annak egyéb, a vonatkozó GDPR rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint meghatározott jogalapja van.

A személyes adatokat csak a szükséges mértékben gyűjtjük a velünk való üzleti kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében, vagy olyan mértékben, amelyhez Ön hozzájárulását adta.

Személyes adatnak az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ minősülhet, mint a név, cím, email cím és telefonszám.

2. Hozzáférés és törlés

Az adatkezelő az érintett kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá az érintett bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve hozzájáruláson alapuló kezelés esetén annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Amennyiben a személyes adataiban változás történik, kérjük haladéktalanul értesítsen minket.

A személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A fenti kérelmek bármelyikét a 8. pontban meghatározott kontaktok egyikén jelezheti.

Amennyiben az a gyanúja merülne fel, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértjük a vonatkozó adatvédelmi szabályokat, vagy a személyes adatinak védelme bármilyen módon sérült, úgy bejelentéssel élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).

3. Adatok biztonsága

A személyes adatainak védelme érdekében megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést. Ezek az intézkedések biztosítékként szolgálnak különösen a jogosulatlan, jogellenes és a véletlenszerű hozzáférés, adatfeldolgozás, adatvesztés, használat és kezelés ellen. Annak ellenére, hogy folyamatosan törekszünk az adatvédelmi követelményeknek való magas szintű megfelelésre, nem zárható ki teljesen, hogy az Ön által interneten részünkre megadott adatok harmadik személy által megismerhetővé válnak.

Kérjük vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget azért, ha az adattovábbítás közben valamilyen nekünk fel nem róható hiba következtében adatvesztés történik és/vagy illetéktelen harmadik személyek hozzáférnek az adatokhoz (pl. email fiók elleni hacker támadás vagy telefon, fax lehallgatás).

4. Adatok használata

A részünkre megadott adatait marketing célra, hírlevelek küldése és postai úton vagy telefonon történő kapcsolatfelvétel céljából, valamint minden olyan további célból kezeljük, amelyhez hozzájárulását adta vagy amely cél összhangban van a GDPR rendelet szabályaival. Kivételt képez ez alól a statisztikai célú adatkezelés, ha a megadott adat anonimizálásra került.

5. Adattovábbítás harmadik személy részére

A rendelése teljesítése érdekében szükség lehet arra, vagy a jogszabály rendelkezhet úgy, hogy az Ön adatait harmadik személy részére (pl. szolgáltatók részére, amelyekkel mi jogviszonyban állunk vagy amelyek részére mi adatot teszünk hozzáférhetővé stb.), illetve bíróságok, hatóságok részére továbbítsuk. A továbbítás kizárólag a GDPR szabályainak megfelelően történik, a rendelése teljesítése érdekében, vagy az Ön által adott előzetes hozzájárulása alapján.

A személyes adatainak címzettjei között vannak olyanok, akik Magyarországon kívül működnek és végzik az adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy más országokban az adatvédelmi szabályok szintje nem minden esetben éri el a magyarországi szabályok által biztosított védelmi szintet. Tájékoztatjuk azonban, hogy adatait csak olyan országba továbbítjuk, amelyet az Európai Bizottság adatvédelmi szempontból megfelelőnek minősített, vagy a megfelelő intézkedésekkel mi magunk biztosítjuk azt, hogy a címzettek megfeleljenek az adatvédelmi szabályoknak. Ennek érdekében egységes szerződéses feltételeket alakítunk ki.

6. Adatvédelmi incidens jelentése

A célunk az, hogy az adatvédelmi incidenseket haladéktalanul észleljük és az adott adat kategóriájára figyelemmel, vagy Ön, vagy az illetékes hatóság részére megfelelően jelentsük.

7. Adatok tárolása

Az adatokat csak addig tároljuk, amíg az feltétlenül szükséges a szerződéses jogviszony vagy jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

8. Kapcsolattartás

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése lenne, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze:

Telefon: +36 30 6070101
Honlap: www.csipke-somlo.hu

Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Kovács-Fenyvesi Andor, e-mail: csipke.somlo@gmail.com. Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.